2020 Augustusmaandlintje

Verstrooid levend en toch verbonden in de naam van Jezus. 

(Motto voor de augustusmaand 2020 van de EBGN)

Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk,
maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen.
Johannes 11:51-52
(Leerwoord voor 13 augustus 2020)

Connected - verbonden - vernetzt

Dat zou het motto zijn voor onze Synode, die in juni 2020 plaats had moeten vinden. En het zál het motto zijn als wij voor de Synodezitting hopelijk in maart 2021 bij elkaar mogen komen.
Connected - verbonden - vernetzt

Dit thema vangt de tijdsgeest en klinkt daarom ook mee in het motto voor de augustusmaand 2020 in de Broedergemeente in Nederland:

Verstrooid levend en toch verbonden in de naam van Jezus.

Deze preek bij het Woord voor het Jaar 2020 is door br. Johannes Welschen (lid van het Provinciaal Bestuur) gehouden in de Evangelische Broedergemeente Utrecht (5-1-2020) en in de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Zuidoost (12-1-2020). Ook bij deze preek gaat weer een afbeelding van de Duitse kunstenaar Jens-Uwe Friedrich. U vind zijn werken via: http://galerie.friedrich-templin.de/jahreslosung-2020/

Jahreslosung 2020 NiederländischEen vader is ten einde raad.
Hij houdt zielsveel van zijn zoon.
Maar die is ziek. Heel erg ziek.
Vanaf zijn geboorte wordt hij door aanvallen geteisterd.
Vandaag weten wij: waarschijnlijk is het epilepsie.
De aanvallen brengen dat kind vaak genoeg
aan de rand van de dood.
En niemand kan hem die jonge genezen.
De vader is al overal geweest.
Zelfs de discipelen van Jezus konden niet helpen.

Deze toespraak werd door ds. Rhoïnde Mijnals-Doth uitgesproken tijdens de uitvaartdienst voor zr. Vallery Linger in "De Lichtboog" in Almere op 26 juli 2019.

Romeinen 8:31-39 uit het Boek

Wat moeten we dan nog zeggen? Als God vóór ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen? God heeft zelfs zijn eigen Zoon aan ons gegeven. Dan zal Hij ons toch zeker ook al het andere geven dat we nodig hebben? Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen, nog ergens van kunnen beschuldigen? God Zelf heeft hen vrijgesproken van schuld! Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven en heeft zo onze straf op Zich genomen. En wat nog veel beter is: Hij is uit de dood opgestaan! Nu zit Hij naast God en Hij komt voor ons op. Wie of wat zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood? Het is zoals in de Boeken staat opgeschreven: "Omdat we in U geloven zijn we de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden." Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer.

Toespraak

Lieve Maureen, Roy, Raziya en Guillermo, familie, vrienden, jongeren, collega’s, zusters en broeders,

Wat valt het zwaar om afscheid te moeten nemen van iemand die nog in de bloei van haar leven stond. We hoorden het al in de woorden van de sprekers hoe Vallery in het leven stond, wat ze heeft mogen betekenen voor veel mensen, jong en oud. En wat ze heeft gedaan in korte tijd. Ze had een groot analytisch vermogen. Kon goed luisteren en je voorzien van goede adviezen. Haar ja was ja. Ze kon de lat ook erg hoog leggen voor haar zelf. Zij dacht in mogelijkheden en oplossingen en zei nooit: ‘het kan niet’.

Woord voor het Jaar 2019 NederlandsHet jaar 2019 staat voor de Evangelische Broedergemeente onder het Woord voor het Jaar uit Psalm 34:15: Zoek de vrede en jaag die na.

De Duitse kunstenaar Jens-Uwe Friedrich heeft bij dit woord een mooie illustratie gemaakt, waarin het Hebreeuwse woord SHALOM centraal staat, dat in de Nederlandse Bijbels vertaald wordt met vrede. Maar het betekend soveel meer. Lees hierover de preek van br. Johannes Welschen in de Evangelische Broedergemeente Utrecht van zondag 7 januari 2019.

Meer over de kunstenaar en zijn werk kunt u vinden via: Galerie Jens-Uwe Friedrich Templin.

 

Deze overdenking werd gehouden bij de opening van de Europese Vrouwenconferentie (EWC) van de Broedergemeente in Doorn (Nederland) op 29 juni 2018 door zr. Nadra Echteld (voorzitter van de Centrale Vrouwenraad van de EBGN). Zij neemt daarin het thema van de conferentie op (Freedom in Christ) en verbindt het met de viering van Keti Koti (155 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname en op de toenmalige Nederlandse Antillen) op 1 juli 2018.

Zusters,
ik ben Nadra Echteld, één van de voorbereiders van deze Conferentie.