Het dagtekstenboekje, dat jaarlijks verschijnt, geeft een oudtestamentische en nieuwtestamentische tekst voor iedere dag, aangevuld met een bijbelrooster, gebeden, gezangen, enz. Het eerste dagtekstenboekje verscheen in 1731 en was oorspronkelijk bedoeld om de gemeente Herrnhut houvast te geven en de onderlinge gemeenschap te bevorderen. Inmiddels verschijnt het dagtekstenboek in vijftig verschillende talen en heeft het een miljoenen-oplage.

Ga naar de webshop om een dagtekstenboekje te bestellen

Dagtekstenboekje 1929

Dagtekstenboekjes

Koop uw
dagtekstenboekjes
Online

Dagteksten

zondag 19 september 2021

 

  • Woord voor de maand september

    U hebt veel gezaaid, maar u brengt weinig binnen; u eet, maar u wordt niet verzadigd; u drinkt, maar u wordt er niet vrolijk van; u kleedt zich, maar u wordt er niet warm van; de loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat!

    Hag. 1:6 (WV)